மாட்டு மூத்திரம் குடிக்கிற நீ உயர்ந்தவனா ..? – சீமான் – வீடியோ


மாட்டு மூத்திரம் குடிக்கிற நீ உயர்ந்தவனா ..? – சீமான் – வீடியோ.

அண்ணண் சீமானின் நிலையான கொள்கை வாழ்த்துக்கள்,


சீமான் பூரண ஆயுலோடு ஆரோக்கியமா இருக்கனும் சீமானபோல பளிச்சென்று பேச ஒருத்தரும் இல்ல ஒரு முறை நாட்ட சீமான் கையில கொடுக்கனும்