மக்களை Maoist-ஆக மாற்ற முயற்சிசீமான் video


மக்களை Maoist-ஆக மாற்ற முயற்சிசீமான் video

2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் விவசாயி எதிர்கட்சியாகவும் 2026 தமிழகத்தில் விவசாயத்தை தலைமை ஏற்ற

நாம்தமிழர்கட்சி ஆழும்கட்சியாக வெல்லும் நாம்தமிழர்

விரைவில் மக்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராடத்தான் போகிறார்கள் ! அப்பொழுது தெரியும் இவர்கள்

உண்மையிலேயே மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் இல்லை என்று ! இவர்களின் பிடிவாதப் போக்கால்

விரைவில் ஆட்சியை விட்டு அகல போகிறார்கள் என்பதுதான் வெகுவிரைவில் உண்மை !