பொலிஸ் பிடிக்கும் – வைரலாகும் தமிழ் சிறுமியின் கொரனோ பேச்சு video


பொலிஸ் பிடிக்கும் – வைரலாகும் தமிழ் சிறுமியின் கொரனோ பேச்சு video

லண்டனில் உள்ள தமிழ் சிறுமி ஒருத்தியின் கொரனோ பேச்சு இணையத்தில் வைராலகி வருகிறது


அவரது அந்த சுட்டி அழகு தமிழ் பேச்சை மக்களே பாருங்க

இவங்க சொல்லுறதை வாடிவா கேளுங்க ,அதை பின் பற்றுங்க

பொலிஸ் பிடிக்கும்
பொலிஸ் பிடிக்கும்