பொறிச்ச மீன் குழம்பு, செய்வது எப்படி

Spread the love

பொறிச்ச மீன் குழம்பு, செய்வது எப்படி

இப்படியும் பொரிச்ச மீன் குழம்பு செய்யலாம் ,கடலில் மீன்பிடித்து கறிவைத்து சாப்பிடும் வரை அதை காண்பிக்கிறாங்க .see more video

உலகம் youtube பார்த்து சமையல் கற்று கொள்ளும் களமும் ,அதுவே இலவசமாக பணம் உழைக்கும் நிலையை உருவாக்கி விட்டுள்ளது full video


Spread the love