பொதுக்குழு தீர்மானங்கள்-நாம் தமிழர் கட்சி | சீமான்

Spread the love

பொதுக்குழு தீர்மானங்கள்-நாம் தமிழர் கட்சி | சீமான்,நாம் தமிழர் கட்சி – அதிகாரப்பூர்வ காணொளிகள் | செந்தமிழன் சீமான் காணொளிகள் | வீரத்தமிழர் முன்னணி

அச்சமில்லை….அச்சமில்லை…அச்சமென்பதில்லையே….உச்சிமீது வானிடிந்து வீழுகின்ற போதிலும், அச்சமில்லை-அச்சமில்லை;அச்சமென்பதில்லையே! நாம் தமிழர் full video

இந்த நிகழ்வில் சீமான் கோப பட்டது ஏன் ..? அந்தசம்பவம் இந்த காணொளியில் உள்ளதா .அப்படியா ..?அப்டி என்றால் கொஞ்சம் இதை பாருங்க


Spread the love