பிட்சா செய்வது எப்படி – video


பிட்சா செய்வது எப்படி – video

வீட்டில் சுவையான பிட்ஸா இலகுவான முறையில் செய்வது எப்படி

வாங்க சுவைத்திட காணொளியை பார்க்கலாம்

மிகவும் இலகுவான முறையில் ,வீட்டில் உள்ள பொருட்களை வைத்தே செய்து முடிக்கலாம்