பாம்பு கிணறு – உள்ளே இறங்கும் வாலிபர்கள் – video


பாம்பு கிணறு – உள்ளே இறங்கும் வாலிபர்கள் – video

இந்தியாவில் வாலிபர்கள் நீருக்குள் உலவும் நாக பாம்பை மடக்கி பிடிக்கும்

திகில் காட்சி,படமெடுக்கும் பொழுதே அதன் விஷம் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை உணர முடிகிறது

பாம்பு கிணறு - உள்ளே இறங்கும்
பாம்பு கிணறு – உள்ளே இறங்கும்