பய புள்ளையை துரத்தி துரத்தி கொத்தும் வாத்து – வீடியோ


பய புள்ளையை துரத்தி துரத்தி கொத்தும் வாத்து – வீடியோ

நபர் ஒருவர் குளம் ஒன்றில் இறங்கி நீராடியுள்ளார் .அவ்வேளை அங்கு

கூட்டமாக வந்த வாத்து ஜோடி ஒன்று அவரை துரத்தி துரத்தி கொத்தும் காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன

பார்ப்பவர்களை வலியுறு குலுங்க சிரிக்க வைக்கும் இந்த காட்சியை மக்களே பாருங்கள்

படத்தில் அழுத்தி அல்லது இதில் அழுத்தி காணொளி பாருங்கள்