ஸ்டாலின் செய்த வரலாற்று காமெடி! சீமான் செம கலாய் video

ஸ்டாலின் செய்த வரலாற்று காமெடி

ஸ்டாலின் செய்த வரலாற்று காமெடி! சீமான் செம கலாய் video

நாம் தமிழர் சீமான் ஸ்டாலினை செம கலாய் கலாய்ப்பதை பாருங்கள்


நாட்டின் தலைவர் ஒருவர் இப்படி கிழி கிழிப்பதை பாருங்கள்


அண்ணா உங்கள் பேச்சைப் போல் யாரும் பேசியது நான் கேட்டதில்லை யாராலும் பேச முடியாது

Spread the love