நாக பாம்பை பிடிக்கும் வாலிபர்கள் – மே நடுங்கும் காட்சி -video


நாக பாம்பை பிடிக்கும் வாலிபர்கள் – மே நடுங்கும் காட்சி -video

இந்தியாவில் வாலிபர்கள் நீருக்குள் உலவும் நாக பாம்பை மடக்கி பிடிக்கும்

திகில் காட்சி,படமெடுக்கும் பொழுதே அதன் விஷம் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை உணர முடிகிறது

நாக பாம்பை பிடிக்கும்
நாக பாம்பை பிடிக்கும்