தீ பறக்கும் சீமான் பேச்சு – video


தீ பறக்கும் சீமான் பேச்சு – video

நாம்தமிழர் கட்சியின் பொதுச் செயலர் சீமான் அவர்களின் தீ பிடிக்கும் பேச்சு ,பற்றிய தீயில் பரவசமாகும்

பா தமிழர்கள்