தீயில் எரியும் கிராமம் – வீடியோ

Spread the love

அவுஸ்ரேலியாவில் தீயில் எரியும் கிராமத்தின் பயங்கர காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன .

தொடர்ந்து ஏற்பட்டு வரும் காட்டு தீயால்;அவுஸ்ரேலியா செயல் இழந்துள்ளதும்

இதனால் ஆளும் அரசுக்கு எதிராக மக்கள் திசை திரும்பியுள்ளதும் குறிப்பிட தக்கது

தீயில் எரியும் கிராமம்

Spread the love