திருமண நாளில் மனைவியை கொன்ற கணவன் video


திருமண நாளில் மனைவியை கொன்ற கணவன்

இந்திய அத்தமிழகம் சென்னை

பகுதியில் திருமண நாள் அன்று மனைவி

கடலில் மூழ்கி கணவன் கொன்ற

சம்பவம் பர பரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது

மனைவி நீரில் மூழ்கி இறக்க தப்பி ஓடிய கணவன்