தமிழை பேசுடா -கிழித்த சீமான்


தமிழை பேசுடா -கிழித்த சீமான்

தமிழின வரலாற்று ஆசான் என் அண்ணன் செந்தமிழன் சீமான் நாம்தமிழர்


உங்கள் மூலமாகவே நான் தமிழ் மீது பற்று கொண்டேன்.. என் குடும்ப வாக்கு உங்களுக்கு தான்


வந்தேரி மேன்டலுக்கு பொரந்த வந்தேரி கூட்டம் எங்கப்பா ரசுணீயை பேசிட்டாரு சீமானு கமான்ட்ல கதர் வானுங்களே

இனத்தின் பெயரையும், மொழியின் பெயரையும் அடைமொழியாக கட்சியின் பெயரில் வைத்து கொண்டு,

அரசியல் செய்து உலகத்திலே உள்ள
அத்தனை அயோக்கிய தனமும் செய்து பொளப்பு நடத்துற அயோக்கிய ராஸ்கல்,