ஈழம் போல் இங்கு நடக்குமா? சீமான் விடும் சவால் video

ஈழம் போல் இங்கு நடக்குமா? சீமான்

தமிழீழத்தில் நடந்தது போல தமிழகத்தில் நடக்கும் என நாம் தமிழர் சீமான் தெறிவித்துள்ளார்

காட்டி கொடுப்பும் ,துரோகங்களும் கூடவே வருகிறது ,மேலும் ஒரு கருணா போல நாம் உருவாக வீட்டா மாட்டோம் என்கிறார்

நாடு எங்களது போர் வெடிக்கும் என சூளுரை ,பிரபாகரன் போல நான் நல்லவன் அல்ல ,கெட்டவன் என்கிறார்

காணொளி காண்பிக்க படவில்லை என்றால் இதில் அழுத்தி பாருங்கள்

Spread the love