சென்னை விமான நிலையத்தில் முதன் பெண் – தீயணைப்பு பெண் பணியில்

Spread the love

சென்னை விமான நிலையத்தில் முதன் பெண் – தீயணைப்பு பெண் பணியில்

தமிழகம் – சென்னை விமான நிலையத்தில் முதல் பெண் தீயணைப்பு பெண் பிணையில் ஈடுபடுத்த பட்டுளளார்

,இவரது வருகை மேலும் பல பெண்களை குறித்த பணியில் ஈடுபட வைக்கும் என அடித்து கூற படுவதுடன் இவருக்கு

சமூக வலைத்தளங்களில் வாழ்த்துக்கள் குவிந்த வண்ணம் உள்ளது


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *