சுட்டு வீழ்த்த பட்ட அமெரிக்கா உலங்குவானூர்தி

அமெரிக்கா உலங்குவானூர்தி

சுட்டு வீழ்த்த பட்ட அமெரிக்கா உலங்குவானூர்தி

சிரியாவின் வடகிழக்கு கசாக்கா பகுதிக்கு மேலாக பறப்பில் ஈடுபட்டு

கொண்டிருந்த அமெரிக்கா இராணுவத்தின் முன்னணி தாக்குதல் உலங்குவானூர்தியாக

விளங்கும் A Boeing AH-64 Apache attack helicopter என்ற வானூர்தி சுட்டு வீழ்த்தப் பட்டுள்ளது

இதில் பயணித்த அணைவரும் பலியாகியுள்ளதாக சிரியா

இராணுவத்தை மேற்கோள் காட்டி செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன

ஆனால் அமெரிக்கா இராணுவமோ , இயந்திர கோளாறு

காரணமாக வீழ்ந்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிட தக்கது

Spread the love