சீமான்-கொரோனா பேச்சு | இனி போர் எல்லாம் கிடையாது video


சீமான்-கொரோனா பேச்சு | இனி போர் எல்லாம் கிடையாது video

அண்ணன் சீமான் அவர்கள் ஆட்சிகாலத்தில் எல்லா மாற்றம் வரும்

மக்கள் அனைத்து வசதிகள்


கிடைக்கும் நாம் தமிழர்நாம் தமிழர் கட்சி தலைவர் சீமான் தம்பி


சிந்திக்க தூண்டும்
உணர்வும், வீரமும், கல்வியறிவும் கொண்ட

சிறந்த காணொளி

சீமான் கொரோனா பேச்சு
சீமான் கொரோனா பேச்சு