சீமானின் மெய்சிலிர்க்கும் பேச்சு உங்களை கண் கலங்கவைக்கும் video


சீமானின் மெய்சிலிர்க்கும் பேச்சு உங்களை கண் கலங்கவைக்கும் video

வருமான வரி சோதனையை வலிய கூவி கூவி அழைக்கும் ஒரே நபர்

புரட்சியாளன் அண்ணன் சீமான்


ஏழ்மை,வறுமை,துன்பம்,துயரம்,அன்பு,அறிவு,கலை,கலாச்சாரம்,

இன மொழிப்பற்று,உயிர் பற்று,இயற்கை மதியுடையான் உணர்ந்த

நாம் தமிழர் பிள்ளைகள்தான் காலத்தின் கட்டாயம்.

சீமானின் மெய்சிலிர்க்கும் பேச்சு
சீமானின் மெய்சிலிர்க்கும் பேச்சு