சீமானின் மயிரை புடுங்க முடியாது – வெடித்தது சண்டை – வீடியோ


சீமானின் மயிரை புடுங்க முடியாது – வெடித்தத்த்து சண்டை – வீடியோ

தமிழீழ விடுதலி புலிகள் அழிவின் பின்னர் உலகம் தழுவிய மக்களின்

நேச சக்தியாக சீமான் விலகினார் ,சீமான் பேச்சு ,அவர் கொள்கை புலம் பெயர் தமிழர்களை குறிப்பாக


ஐரோப்பா கனடா அமெரிக்கா உள்ளிட்ட மக்களை ஒன்று படுத்தியது

அதற்கு மக்கள் ஆதரவு திரண்டது ,ஆனால் எதிராளிகள் இந்த கட்சியின் வளர்ச்சியை உடைத்து நாசமாக்கும் சதிகளில் ஒன்றாக இது பார்க்க படுகிறது