சீனா வைரஸ் -2600 இராணுவ மருத்துவர்கள் குவானில் தரை இறக்கம்

Spread the love

சீனா வைரஸ் -2600 இராணுவ மருத்துவர்கள் குவானில் தரை இறக்கம்

சீனா – குவான் மாகாணத்தில் அதிக மக்கள் வைரஸ்

தாக்குதலிலும் சிக்கி நாள் தோறும் பலியாகிய வண்னம்

உள்ளனர் ,இவர்களின் இறப்பு வீதத்தை கட்டு படுத்தவும் ,

மக்களை காப்பாற்றும் நோக்கில் சுமார் 2600 இராணுவ மருத்துவர்கள் விசேட இராணுவ விமானங்கள் மூலம் தரை இறக்க பட்டுள்ளனர் .

மேலும் இதுவரை முப்பத்துக்கு மேற்பட்ட விமானங்கள் மூலம் தடுப்பு மருந்துகளும் குறித்த மாகாணத்தில் தரை இறக்க பட்டுள்ளன .

இதுவரை 1665 பேர் பலியாகியும் சுமார் 80 ஆயிரம் பேர் வரை

பாதிக்க பட்டுள்ளனர் .இந்த நோயானது முப்பது நாடுகளில் பரவியுள்ளது குறிப்பிட தக்கது

மக்களை மிரள வைக்கும் இந்த நோய்க்கு இதுவரை மருந்து கண்டு பிடிக்க படவில்லை

சீனா வைரஸ்

Spread the love