சிதறுமா இஸ்ரேல் …? ஹிஸ்புல்லா சொல்வது நடக்குமா ..?

சிதறுமா இஸ்ரேல்

ஈரான் வழங்கிய ஒரு லட்சம் ஏவுகணைகள் ,மற்றும் எறிகணைகளை வைத்திருக்கும் ஹிஸ்புல்லா எவ்வேளையும்

இஸ்ரேல் மீது பெரும் தாக்குதலை நடத்தலாம் என எதிர்பார்க்க படும் வேளையில் இந்த பதற்றம் தொடர்ந்து ஏற்பட்டுள்ளது

காணொளிகள் தெரியவில்லை எனின் இதில் அழுத்தி பாருங்கள

Spread the love