சாராயம் வித்துதான் மக்களுக்கு நிவாரணம் பண்ணுவீங்களா- சீமான்


சாராயம் வித்துதான் மக்களுக்கு நிவாரணம் பண்ணுவீங்களா- சீமான்

உலக தமிழர்களின் தலைவன்’ “தமிழின காவலன்” “இந்திய

பிரபாகரன்” அண்ணன் செந்தமிழன் சீமானால் மட்டுமே

தமிழர்களையும் தமிழ்நாட்டையும் காப்பாற்ற முடியும்.


நாம் தமிழர் நாமே தமிழர்