கோவில் காளையா சீமான்? அசர வைத்த பேச்சு வீடியோ


கோவில் காளையா சீமான்? அசர வைத்த பேச்சு வீடியோ

நாம் தமிழர் கட்சி சீமான் அரங்கை அதிர வைத்த அசல் பேச்சு ,நாங்க வாரம் எல்லாத்தையும் மாத்துவோம் .பேச்சு என்றால் இது பேச்சு

உங்களை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை அண்ணா…

ஜாதி மதமாய் நாம் பிரிந்தது போதும் நம்மை பிரித்து வைத்தது போதும் ஒன்று படுவோம் வென்று காட்டுவோம் நாம் தமிழராக