கொர்னோ வைரஸ் தாக்குதலில் இருந்து தப்பிக்க வழி – video


கொர்னோ வைரஸ் தாக்குதலில் இருந்து தப்பிக்க வழி – video

உலகை ஆட்டி படைக்கும் கொர்னோ வைரஸ் எவ்வாறு

பாதிக்கிறது ,இதனால் எப்படி மக்களுக்கு தோற்றும்

என்பதை மருத்துவர் அஸ்வின் அவர்கள் தெளிவு படுத்தும்

இந்த காணொளியை பாருங்ககள்

பார்ப்பதுடன் நண்பர்க்ளுக்கும் இதனை பகிருங்கள் ,பயன் பெறுங்கள் full video