கொரோனா விட கொடுமையான வைரஸ் video


கொரோனா விட கொடுமையான வைரஸ் video

பல வங்கிகள் திவால்
பல நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டன..
பொருளாதாரம் மிக மிக பாதிப்படைந்துள்ளது
மக்களை திசை திருப்ப பிஜேபி போடும் நாடகங்க

பாஜாகா ஐந்து வருட ஆட்சி:பேங்க்ல போட்ட பணம் செல்லாது
அடுத்த ஐந்து வருட ஆட்சி:பணம் இருக்குற பேங்க் செல்லாது

கொரோனா விட
கொரோனா விட