கொரனோ லண்டனில் – பார்க்கில் கொஞ்சி விளையாடும் மக்கள் – வீடியோ


கொரனோ லண்டனில் – பார்க்கில் கொஞ்சி விளையாடும் மக்கள் – வீடியோ

லண்டனில் கொரனோ பரவி வரும் நிலையில் மக்களை வீடுகளுக்குள் இருக்குமாறு வேண்டிய பொழுதும் அதனை அலட்சியம் செய்து பூங்காவில் கொஞ்சி விளையாடும் மக்கள் .

அட பாவிகளா இந்த பக்கம் கொரனோ கொஞ்சம் வந்தால் திருந்துவாங்க