கிரேனைட் தாக்குதலில் தப்பிய இராணுவ சிப்பாய்கள் – வீடியோ


கிரேனைட் தாக்குதலில் தப்பிய இராணுவ சிப்பாய்கள் – வீடியோ

சீனா நாட்டு இராணுவத்தின் பயிற்சியின் பொழுது வீச பட்ட கைக்குண்டு தாக்குதலில் ,அந்த குண்டானது மண் அரண் முன்பாக வீழ்ந்து வெடிக்கிறது

சொற்ப நொடிக்குள் அங்கிருந்த பயிற்சியாளர் அந்த சிப்பாயை காப்பாற்றும் காட்சி இது

கிரேனைட் தாக்குதலில்
கிரேனைட் தாக்குதலில்