கமலை கட்டி வைத்து அடித்த MGR – மர்மத்தை உடைத்த சீமான் – வீடியோ


கமலை கட்டி வைத்து அடித்த MGR – மர்மத்தை உடைத்த சீமான் – வீடியோ

தேத்தலில் நானே MGR வாரிசு என கமல் பேசி வருகிறார் ,இது தான் தோல்வியை

சந்திப்பேன் என்றதன் பின்னர் அவர் பெயரை உச்சரிக்கிறார்

,தோட்டத்தில் கட்டி வைத்து அடித்தவர் MGR எனவும் அவ்வேளை

கருணாநிதியே காப்பற்றி விட்டவர் சீமான் முழங்கினார்

ரஜனியையும் அடித்தார்