அமெரிக்கா இராணுவ முகாம் மீது ஏவுகணை தாக்குதல்

இதனை SHARE பண்ணுங்க

அமெரிக்கா இராணுவ முகாம் மீது ஏவுகணை தாக்குதல்

கிழக்கு சிரியாவில் உள்ள அமெரிக்கா இராணுவ எண்ணெய் வயல் காவலரண்களை இலக்கு

வைத்து ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்த பட்டுள்ளது

இந்த ஏவுகணை தாக்குதலின் பொழுது அங்கு பாரிய வெடி சத்தங்கள் கேட்டதாக அங்கிருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன

இதனால் ஏற்பட்ட சேத விபரங்கள் முழுமையாக வெளியாகாவில்லை


    இதனை SHARE பண்ணுங்க

    Leave a Reply