உள்ளே நடக்கும் பயங்கரம் – பயந்தவர்கள் பார்க்காதீங்க -lol laugher

Spread the love

உள்ளே நடக்கும் பயங்கரம் – பயந்தவர்கள் பார்க்காதீங்க -lol laugher

உலகில் நடந்த பல விசித்திர சம்பவங்களின்

தொகுப்பு ,வாய் விட்டு சிரிக்க ,நோய் விட்டு போக ,,

பார்த்தா நீங்களே சிரிப்பீங்க ,,அப்டி

என்ன தான் இருக்கு ஒருக்கா பார்த்தா போச்சு

….வெட்கப்படாமா சிரிங்க


Spread the love