ஈரான் ஏவுகணை கப்பல் அமெரிக்காவினால் மடக்கி பிடிப்பு video

ஈரான் ஏவுகணை

ஈரான் ஏவுகணை கப்பல் அமெரிக்காவினால் மடக்கி பிடிப்பு

ஈரான் ஏவுகணை கப்பலை சுற்றிவளைத்த அமெரிவா கப்பல் அங்கு நடந்தது என்ன ..?

இதோ இந்த காணொளியை பாருங்கள்

உங்களுக்கு காணொளி காண்பிக்கை வில்லை எனின்

இதோ இதில் அழுத்தி காணொளி பாருங்கள்

காணொளிகள் தெரியவில்லை எனின் இதில் அழுத்தி பாருங்கள்

Spread the love