இளைய தளபதிக்கு ஆதரவாக சீமான் video


இளைய தளபதிக்கு ஆதரவாக சீமான் video

இளையதளபதி வீட்டில் இடம்பெற்ற வருமான வரித்துறை நடவடிக்கை என்பது திட்டமிடப்பட்ட மிரட்டும் நடவடிக்கை என சீமானை தெரிவித்துளளார் .

வட்டிக்கு பணம் செலுத்தியவரை விட்டு விட்டு ,இவர் வீட்டில் ஏன் இந்த திடீர் சோதனை என சீமானை கேள்வி கேட்டுள்ளார்