இலங்கை பணிஸ் செய்வது எப்படி -Mini Spicy Chicken Bun video


இலங்கை பணிஸ் செய்வது எப்படி -Mini Spicy Chicken Bun video

இலங்கையில் நமம் விரும்பி சாப்பிடும் அதிக பணிஸ் என கூறும் இதனை

எப்படி செய்வது என பார்க்கலாம் வாங்க
நமது சமையல்

கலை நிபுணர் நம்ம வாய்க்கு சுவையாக இப்படி செய்து காண்பிக்கிறாங்க

அதனை நம்மளும் பார்க்கலாம் வாங்க

இலங்கை பணிஸ்
இலங்கை பணிஸ்