இராணுவ தளம் மீது அதிரடி தாக்குதல் -150 பேர் பலி


இராணுவ தளம் மீது அதிரடி தாக்குதல் -150 பேர் பலி

ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள இராணுவ தளம் ஒன்றின் மீது தாலிபான்கள்

திடீர் தாக்குதலை நடத்தினர் .இதில் குறித்த இராணுவத்தை சேர்ந்த 150 பேர்

பலியாகியும் படுகாயமடைந்துள்ளனர் என தாலிபான்கள் அறிவித்துள்ளன

ஆனால் அரசு இராணுவமோ, சுமார் 14 பேர் பலியாகியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர்


உண்மையான சேத விபரங்களை அரச இராணுவம் வெளியிடவில்லை

இராணுவ தளம் மீது அதிரடி
இராணுவ தளம் மீது அதிரடி