இன்று நடப்பதை பல வருடங்களுக்கு முன் ஆணித்தரமான முறையில் அடித்து கூறிய சீமான்


இன்று நடப்பதை பல வருடங்களுக்கு முன் ஆணித்தரமான முறையில் அடித்து கூறிய சீமான்

யானை வரும் பின்னே மணியோசை வரும் முன்னே என்ற பழமொழி நினைவுக்கு வந்தது.

அன்றே அண்ணண் செந்தமிழ்ன் சீமான் வெறி கொண்டு முச்சந்தியில் நின்று

கத்தினார் யாரும் கண்டுக்கவேயில்லை ஆனால் கூறியது அனைத்தும் நடந்த

கொண்டு இருக்குகிறது தெருவில் ஒருவர் சாமி வந்து விடுகிறார் அதை

கேட்டுக்கொள்ளும் மக்கள் அதேபோல் தெய்வ பிறவியாய் வந்தார் அண்ணண்

சீமான் அவர் பேசிய காணொளியை காணுங்கள் அப்போது புரியும்

இன்று நடப்பதை பல
இன்று நடப்பதை பல