இந்தியாவில் ஒரே நாளில் 57,118 பேர் கொரனோவால் பாதிப்பு


இந்தியாவில் ஒரே நாளில் 57,118 பேர் கொரனோவால் பாதிப்பு

இந்தியாவில் கொரனோ நோயானது மிக வேகமாக பரவி வருகிறது ,இந்த நோயினால் பாதிக்க பட்டு கடந்த இருபத்தி நான்கு

மணித்தியாலத்தில் மட்டும் சுமார் 57,118 பேர் பாதிக்க பட்டுள்ளனர் என

சுகாதார அமைச்சு அறிவித்துள்ளது
எனினும் இதைவிட பாதிப்பு அதிகம் என தெரிவிக்க படுகிறது

எதிர்வரும் இருவரங்களில் பிரிட்டனில் இந்த நோயானது கடுமையாக மக்களை தாக்கும் என தெரிவிக்க பட்டிருந்தாமை குறிப்பிட தக்கது