ஆர்ப்பாட்டம் செய்தவர்களை இடித்து விட்டு தப்பி செல்லும் பெண் – வீடியோ


ஆர்ப்பாட்டம் செய்தவர்களை இடித்து விட்டு தப்பி செல்லும் பெண் – வீடியோ

அமெரிக்காவில் அமைதி வழியில் போராட்டம் நடத்திய

மக்களுக்குள் காரை செலுத்திய பெண் ஒருவர் அவர்கள் மிதி

வண்டியை காரால் அடித்து நொறுக்கி விட்டு தப்பி செல்லும் காட்சியே இது

இனவெறியின் உச்சத்தை இதோ மீள பாருங்கள்