ஆட்டுக் கறி ,முட்டை பொரியல் ,Egg Fry,mutton, kulambu


ஆட்டுக் கறி ,முட்டை பொரியல் ,Egg Fry,mutton, kulambu

கிராமத்து வாசனையில் ,லண்டனில் அதே வாசனையுடன் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இடம்பெறும் நம்ம வீட்டு சமையல் .

அப்டி என்ன அந்த மாற்றம் அல்லது வித்தியாசம் ..?இதில் உள்ளது ..?

ப்படி என்பதை காணொளியில் முழுமையாக, செய் முறை விளக்கத்துடன் தர படுகிறது ,

பாருங்கள் மறக்காம உங்கள் கருத்துக்களை நம்மளுக்கு சொல்லுங்க full video