அண்ணன் பிரபாகரனுடன் இருந்த அந்த நாட்கள்


அண்ணன் பிரபாகரனுடன் இருந்த அந்த நாட்கள்

உயிருடன் இல்லாத 3 தலைவர்களை வைத்து கொஞ்சம் கூட சலனம் இல்லாமல் சிரிப்பு காண்பிக்கிறார்…


இயக்குனர் என்பதைவிட மிகச் சிறந்த கதாசிரியர் மற்றும் வசனகர்த்தா

அண்ணன் சீமான் அவர்கள்
வடிவேல் அவர்கள் இடம் இன்றும் நிரப்பப்படாமல் உள்ளது