புலிகளை அழித்த என்னை வெல்ல வையுங்கள் கோட்டா முழக்கம்

புலிகளை…

Continue Reading...

கோட்டாவே ஜனாதிபதி ஆவர் – விமல் வீரவன்சா முழக்கம்

இலங்கையில்…

Continue Reading...

நாட்டை பாதுகாக்க ஓடிவரும்படி மக்கள் கேட்கிறார்களாம் – அடித்துவிடும் கோட்டா

நாட்டை…

Continue Reading...

நகர்ப்புற அபிவிருத்தியில் கவனம் செலுத்துவோம் – அடித்து விடும் கோட்டா

இலங்கையில்…

Continue Reading...