வெடித்து பறந்த குண்டில் துடித்து பறந்த உயிர் – தென் இலங்கையில் நடந்த துப்பாக்கி சண்டை …!

தென் இலங்கை Kaldemulla பகுதியில் மர்ம நபர்களினால் முப்பது வயது
நபர் ஒருவர் ஓடிஏ ஓடிஏ விரட்டி சுட்டு படுகொலை புரிய பட்டுளளார் .

சடலம் மீட்க பட்டு மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உள்ளாக்க பட்டுள்ளது

மேலும் 20 செய்திகள் கீழே