ஆயுத திருடரை போட்டு தாக்கும் காவலர் -வீடியோ ..பெண்ணிடம் பணம் அபிரித்து தப்பி [போக முனைந்த ஆயுத திருடனை உருட்டி அடிக்கும் வாங்கி காவலாளியை பின்னர் அதே திருடர்கள் சுட்டு கொன்ற சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது …இது தனக்கு தனே புதை குழி வெட்டியா செயலக மாறியுள்ளது

ஆயுத திருடரை போட்டு தாக்கும் காவலர் -வீடியோ
ஆயுத திருடரை போட்டு தாக்கும் காவலர் -வீடியோ

MT4 Platforms

Related Post

 

Tags: