சிறு தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்களின் வரவேற்பு

இலங்கை தேயிலை ஆராச்சி நிலைய ஊவா பெல்கஹதென்ன விரிவாக்கள் மத்திய நிலையத்தின் ஏற்பாட்டில் பெருந்தோட்ட கைதொழில் இராஜாங்க அமைச்சர் வடிவேல் சுரேஸ் அவர்களுக்கான வரவேற்க்கும் வரவேற்ப்பு வைபவம் மேற்படி நிலையத்தில் நடைபெற்றது. (5) இவ் வைபவத்தில் நிலையத்தின் உயர் அதிகாரிகள்¸ உத்தியோகஸ்த்தர்கள்¸ ஊழியர்கள்¸ சிறுதேயிலை தோட்ட உரிமையாளர்கள் ஆகியோர் கலந்துக் கொண்டனர். இதன் போது சிறு தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்கள் எதிர் நோக்கும் பிரச்சனைகள் குறித்த ஆராயபட்டது.

சிறு தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்களின் வரவேற்பு
சிறு தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்களின் வரவேற்பு
சிறு தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்களின் வரவேற்பு
MT4 Platforms

Related Post