இப்படியும் கொடூரமான மனிதர்கள் – வீடியோ

இந்த காணொளி இவரது செயலை கண்டு கலங்க வைக்கிறது
இப்படியும் உயிர்கள் மீது பிரியம் உள்ளவர்கள் இருக்கத்தான் செய்கின்றனர் .

Related Post