இலங்கை தமிழர்கள் கரி நாள் இன்று

இலங்கை சுதந்திரம் பெற்று இன்றுடன் 71 வருடங்கள் ,இந்த காலத்தில் தமிழர்கள் படும் இன்னல்கள் சொல்லில் அடங்காதவை ,அதனை கருத்தில் கொண்டு தமிழர்கள் இந்த நாளை கரி நாளாகஅனுஷ்சிடிக்கின்றனர் ,யாழ் பல்கலைக்கழகம் உள்ளிட்ட புலம் பெயர் தமிழர்கள் இந்த நாளை புறக்கணித்து வருகின்றனர்

easy way earn money click here,greate account

Leave a Reply

Your email address will not be published.