இந்தியாவில் இயந்திரம் ஒன்றுக்குள் நித்திரை தூங்கி வீழ்ந்து நசிந்த நிலையில் வாலிபன் ஒருவர் மீட்க பட்டுளளார் ,இவரது இந்த விபத்து காட்சிகள் வைரலாக பரவி வருகிறது

MT4 Platforms

Related Post