இலங்கையில் 73 இந்தியா நாட்டவர்கள் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் ,உல்லாச விசாவில் வருகை தந்த இவர்கள் அதனை மீள புதுப்பிக்காது அங்கேயே தங்கியுள்ள நிலையில் இந்த கைது இடம்பெற்றுள்ளது

73 இந்தியர்கள் அதிரடி கைது
73 இந்தியர்கள் அதிரடி கைது
MT4 Platforms

Related Post