பிரான்ஸ் விமான நிலையத்திற்குள் புகுந்த கார் – துரத்தும் பொலிஸ் video

பிரான்ஸ் Lyon விமான நிலையத்திற்குள் மர்ம நபர் ஒருவர்
வேகமாக காரை ஸ்லேயுதிஷ் இருளாளர் .
இதனை அவதானித்த பாதுகாப்பபு பிரிவினர் போலீஸப்ருக்கஜு அறிவித்த நிலையால்
அந்த நபரை பி;போலீசார் துரத்தி பிடிக்கும் காடசிகள் வெளியாகி பெயரம் பாரா பரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது

மேலும் 20 செய்திகள் கீழே