லஞ்சம் வாங்கிய காவல்துறை அதிகாரி கைது

மாட்டு – கொக்கட்டி சோலை பகுதியில் நபர் ஒருவரிடம் இருந்து லஞ்சம் வாங்கிய குற்ற சாட்டில் அதன் பொறுப்பதிகாரியாக விளங்கிய oic தர அதிகாரி கைது செய்ய பட்டு விளக்கமறியலில் வைக்க பட்டுள்ளார் .இது திட்டமிடப்பட்ட ஒரு பழிவாங்கல் நிகழ்வாக இருக்கலாம் என கருத படுகிறது

easy way earn money click here,greate account

Leave a Reply

Your email address will not be published.